Paslaugų teikimo sąlygos

PERŽIŪRA
Šią svetainę valdo Evaline Sp. z o. o. prekiniu ženklu Prime EVA. Visoje svetainėje vartojamos sąvokos "mes", "mus","Prime EVA", "Evaline", "Evaline Sp Zoo" ir "mūsų" reiškia Evaline Sp. z o. o. Prime EVA siūlo šią svetainę, įskaitant visą informaciją, įrankius ir paslaugas, prieinamas šioje svetainėje, jums, naudotojui, su sąlyga, kad sutinkate su visomis čia nurodytomis sąlygomis, nuostatomis, politika ir pranešimais.

Lankydamiesi mūsų svetainėje ir (arba) ką nors iš mūsų įsigydami, jūs dalyvaujate mūsų "Paslaugoje" ir sutinkate laikytis šių sąlygų ir nuostatų (toliau - Paslaugos sąlygos, "Sąlygos"), įskaitant tas papildomas sąlygas ir nuostatas, į kurias čia pateikiama nuoroda ir (arba) kurios pateikiamos per hipersaitus. Šios Paslaugų teikimo sąlygos taikomos visiems svetainės naudotojams, įskaitant, bet neapsiribojant, naudotojus, kurie yra naršytojai, pardavėjai, klientai, prekybininkai ir (arba) turinio teikėjai.

Atidžiai perskaitykite šias Paslaugų teikimo sąlygas prieš prisijungdami prie mūsų svetainės arba naudodamiesi ja. Prisijungdami prie bet kurios svetainės dalies arba ja naudodamiesi sutinkate laikytis šių Paslaugų teikimo sąlygų. Jei nesutinkate su visomis šios sutarties sąlygomis, negalite naudotis svetaine arba naudotis jokiomis paslaugomis. Jei šios Paslaugų teikimo sąlygos yra laikomos pasiūlymu, sutikimas yra aiškiai apribotas šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis.

Bet kokioms naujoms funkcijoms ar priemonėms, kuriomis papildoma dabartinė parduotuvė, taip pat taikomos šios Paslaugų teikimo sąlygos. Naujausią Paslaugų teikimo sąlygų versiją bet kada galite peržiūrėti šiame puslapyje. Pasiliekame teisę atnaujinti, keisti ar pakeisti bet kurią šių Paslaugų teikimo sąlygų dalį, paskelbdami atnaujinimus ir (arba) pakeitimus savo svetainėje. Jūsų pareiga yra periodiškai tikrinti, ar šiame puslapyje nėra pakeitimų. Tolesnis naudojimasis svetaine arba prieiga prie jos po bet kokių pakeitimų paskelbimo reiškia, kad sutinkate su šiais pakeitimais.

Mūsų parduotuvė talpinama Shopify Inc. Jie mums teikia internetinės elektroninės prekybos platformą, kuri leidžia mums parduoti jums savo produktus ir paslaugas.


1 SKYRIUS - INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS SĄLYGOS
Sutikdami su šiomis paslaugų teikimo sąlygomis, jūs patvirtinate, kad esate bent pilnametis savo gyvenamojoje valstijoje ar provincijoje arba kad esate pilnametis savo gyvenamojoje valstijoje ar provincijoje ir davėte mums sutikimą leisti bet kuriam iš jūsų nepilnamečių išlaikytinių naudotis šia svetaine.
Jūs negalite naudoti mūsų produktų jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais, taip pat negalite pažeisti jokių jūsų jurisdikcijos įstatymų (įskaitant, bet neapsiribojant autorių teisių įstatymais).
Jūs neturite perduoti jokių kirminų ar virusų ar bet kokio destruktyvaus pobūdžio kodo.
Pažeidus ar pažeidus bet kurią iš Sąlygų, jūsų Paslaugos bus nedelsiant nutrauktos. 


2 SKIRSNIS - BENDROSIOS SĄLYGOS
Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu atsisakyti teikti paslaugas bet kam dėl bet kokios priežasties.
Jūs suprantate, kad jūsų turinys (neįskaitant kredito kortelės informacijos) gali būti perduodamas nešifruotas ir gali būti susijęs su (a) perdavimu įvairiais tinklais; ir b) pakeitimus, kad jie atitiktų jungiamųjų tinklų ar prietaisų techninius reikalavimus ir prie jų prisitaikytų. Kredito kortelės informacija visada užšifruojama perduodant tinklus.
Jūs sutinkate neatkurti, nekopijuoti, nekopijuoti, neparduoti, neperparduoti ir nenaudoti jokios Paslaugos dalies, nenaudoti Paslaugos, nesinaudoti Paslauga ar bet kokiu kontaktu svetainėje, per kurią teikiama paslauga, be aiškaus rašytinio mūsų leidimo.
Šioje sutartyje naudojamos antraštės yra įtrauktos tik dėl patogumo ir neapribos ar kitaip nepaveiks šių Sąlygų.


3 SKIRSNIS - INFORMACIJOS TIKSLUMAS, IŠSAMUMAS IR SAVALAIKIŠKUMAS
Mes nesame atsakingi, jei šioje svetainėje pateikta informacija nėra tiksli, išsami ar naujausia. Šioje svetainėje esanti medžiaga pateikiama tik bendrai informacijai ir ja neturėtų būti remiamasi ar ji neturėtų būti naudojama kaip vienintelis pagrindas priimant sprendimus nepasikonsultavus su pirminiais, tikslesniais, išsamesniais ar savalaikiais informacijos šaltiniais. Bet koks pasitikėjimas šioje svetainėje esančia medžiaga yra jūsų pačių rizika.
Šioje svetainėje gali būti tam tikros istorinės informacijos. Istorinė informacija, be abejo, nėra aktuali ir pateikiama tik jūsų nuorodai. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šios svetainės turinį, tačiau mes neįsipareigojame atnaujinti jokios informacijos mūsų svetainėje. Jūs sutinkate, kad jūsų atsakomybė yra stebėti mūsų svetainės pakeitimus.


4 SKIRSNIS - PASLAUGOS IR KAINŲ PAKEITIMAI
Mūsų produktų kainos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti ar nutraukti Paslaugą (arba bet kurią jos dalį ar turinį) be išankstinio įspėjimo bet kuriuo metu.
Mes nebūsime atsakingi nei jums, nei jokiai trečiajai šaliai už jokį Paslaugos pakeitimą, kainos pakeitimą, sustabdymą ar nutraukimą.


5 SKIRSNIS - PRODUKTAI ARBA PASLAUGOS (jei taikoma)
Tam tikri produktai ar paslaugos gali būti prieinami tik internetu per svetainę. Šių produktų ar paslaugų kiekiai gali būti riboti ir jie gali būti grąžinami arba keičiami tik pagal mūsų grąžinimo politiką.
Mes dėjome visas pastangas, kad kuo tiksliau parodytume parduotuvėje rodomų mūsų produktų spalvas ir vaizdus. Negalime garantuoti, kad jūsų kompiuterio monitoriaus bet kokios spalvos ekranas bus tikslus.
Mes pasiliekame teisę, bet neprivalome, apriboti savo produktų ar Paslaugų pardavimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Šia teise galime pasinaudoti kiekvienu konkrečiu atveju. Mes pasiliekame teisę apriboti bet kokių mūsų siūlomų produktų ar paslaugų kiekius. Visi produktų aprašymai ar produktų kainodara gali būti keičiami bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo, mūsų nuožiūra. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kurio produkto vartojimą. Bet koks pasiūlymas dėl bet kokio produkto ar paslaugos, pateiktas šioje svetainėje, yra niekinis, kai tai draudžiama.
Mes negarantuojame, kad jūsų įsigytų ar gautų produktų, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos kokybė atitiks jūsų lūkesčius arba kad bet kokios Paslaugos klaidos bus ištaisytos.


6 SKYRIUS - SĄSKAITŲ IŠRAŠYMO IR PASKYROS INFORMACIJOS TIKSLUMAS
Mes pasiliekame teisę atsisakyti bet kokio užsakymo, kurį pateikiate pas mus. Mes galime savo nuožiūra apriboti arba atšaukti vienam asmeniui, namų ūkiui ar užsakymui įsigytus kiekius. Šie apribojimai gali apimti užsakymus, pateiktus per tą pačią kliento paskyrą, tą pačią kredito kortelę arba į ją, tą pačią kredito kortelę ir (arba) užsakymus, kuriuose naudojamas tas pats atsiskaitymo ir (arba) pristatymo adresas. Tuo atveju, jei pakeisime ar atšauksime užsakymą, galime bandyti jums apie tai pranešti susisiekę su el. paštu ir (arba) atsiskaitymo adresu / telefono numeriu, nurodytu užsakymo pateikimo metu. Mes pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti užsakymus, kuriuos, mūsų nuomone, pateikia prekiautojai, perpardavėjai ar platintojai.

Jūs sutinkate pateikti naujausią, išsamią ir tikslią pirkimo ir sąskaitos informaciją apie visus mūsų parduotuvėje įsigytus pirkinius. Jūs sutinkate nedelsdami atnaujinti savo sąskaitą ir kitą informaciją, įskaitant jūsų el. pašto adresą ir kredito kortelių numerius bei galiojimo pabaigos datas, kad galėtume užbaigti jūsų operacijas ir prireikus su jumis susisiekti.

Norėdami gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite mūsų grąžinimo politiką.


7 SKIRSNIS - NEPRIVALOMOS PRIEMONĖS
Mes galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių nei stebime, nei nekontroliuojame, nei įvedame.
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes suteikiame prieigą prie tokių įrankių", kurie yra "tokie, kokie yra" ir "tokie, kokie yra", be jokių garantijų, pareiškimų ar sąlygų ir be jokio pritarimo. Mes neprisiimame jokios atsakomybės, kylančios dėl jūsų pasirenkamų trečiųjų šalių įrankių naudojimo ar su tuo susijusios.
Bet koks jūsų naudojimasis pasirenkamais įrankiais, siūlomais per svetainę, yra visiškai jūsų pačių rizika ir nuožiūra, todėl turėtumėte įsitikinti, kad esate susipažinę su sąlygomis, kuriomis įrankius teikia atitinkamas (-i) trečiosios šalies teikėjas (-ai), ir joms pritariate.
Ateityje mes taip pat galime pasiūlyti naujų paslaugų ir (arba) funkcijų per svetainę (įskaitant naujų įrankių ir išteklių išleidimą). Tokioms naujoms funkcijoms ir (arba) paslaugoms taip pat taikomos šios Paslaugų teikimo sąlygos.


8 SKIRSNIS - TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS
Tam tikrame turinyje, produktuose ir paslaugose, pasiekiamuose per mūsų Paslaugą, gali būti medžiagos iš trečiųjų šalių.
Trečiųjų šalių nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra susijusios su mumis. Mes nesame atsakingi už turinio ar tikslumo tikrinimą ar vertinimą ir negarantuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės ar atsakomybės už bet kokią trečiųjų šalių medžiagą ar svetaines ar bet kokią kitą trečiųjų šalių medžiagą, produktus ar paslaugas.
Mes neatsakome už jokią žalą ar žalą, susijusią su prekių, paslaugų, išteklių, turinio ar bet kokių kitų operacijų, susijusių su trečiųjų šalių svetainėmis, pirkimu ar naudojimu. Atidžiai peržiūrėkite trečiosios šalies politiką ir praktiką ir įsitikinkite, kad ją suprantate prieš atlikdami bet kokią operaciją. Skundai, pretenzijos, susirūpinimas ar klausimai, susiję su trečiųjų šalių produktais, turėtų būti nukreipti trečiajai šaliai.


9 SKIRSNIS - NAUDOTOJŲ KOMENTARAI, ATSILIEPIMAI IR KITA INFORMACIJA
Jei mūsų prašymu siunčiate tam tikrus konkrečius pateikimus (pvz., konkurso įrašus) arba be mūsų prašymo siunčiate kūrybines idėjas, pasiūlymus, pasiūlymus, planus ar kitą medžiagą internetu, el. paštu, paštu ar kitaip (bendrai vadinami "komentarais"), sutinkate, kad mes galime bet kuriuo metu be apribojimų redaguoti, kopijuoti, skelbti, platinti, versti ir kitaip naudoti bet kokioje laikmenoje bet kokius komentarus, kuriuos mums persiunčiate. Mes esame ir neįsipareigosime (1) konfidencialiai palaikyti jokių komentarų; 2) mokėti kompensaciją už visas pastabas; arba (3) atsakyti į bet kokius komentarus.
Mes galime, bet neprivalome, stebėti, redaguoti ar pašalinti turinį, kuris, kaip nustatome, savo nuožiūra, yra neteisėtas, įžeidžiantis, grasinantis, šmeižikiškas, šmeižikiškas, pornografinis, nepadorus ar kitaip nepriimtinas arba pažeidžia bet kurios šalies intelektinę nuosavybę ar šias Paslaugų teikimo sąlygas.
Jūs sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeis jokių trečiųjų šalių teisių, įskaitant autorių teises, prekės ženklą, privatumą, asmenybę ar kitas asmenines ar nuosavybės teises. Jūs taip pat sutinkate, kad jūsų komentaruose nebus šmeižikiškos ar kitaip neteisėtos, įžeidžiančios ar nepadorios medžiagos arba juose nebus jokio kompiuterio viruso ar kitos kenkėjiškos programos, kuri galėtų kokiu nors būdu paveikti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės veikimą. Negalite naudoti netikro el. pašto adreso, apsimesti kitu asmeniu, o ne savimi, ar kitaip klaidinti mūsų ar trečiųjų šalių dėl bet kokių komentarų kilmės. Tik jūs esate atsakingi už visus savo komentarus ir jų tikslumą. Mes neprisiimame jokios atsakomybės ir neprisiimame jokios atsakomybės už jokius jūsų ar bet kurios trečiosios šalies paskelbtus komentarus.


10 SKYRIUS - ASMENINĖ INFORMACIJA
Jūsų asmeninės informacijos pateikimui per parduotuvę taikoma mūsų privatumo politika. Norėdami peržiūrėti mūsų privatumo politiką.


11 SKIRSNIS - KLAIDOS, NETIKSLUMAI IR PRALEIDIMAI
Kartais mūsų svetainėje ar Paslaugoje gali būti informacijos, kurioje yra tipografinių klaidų, netikslumų ar praleidimų, kurie gali būti susiję su produktų aprašymais, kainodara, akcijomis, pasiūlymais, produktų siuntimo mokesčiais, tranzito laiku ir prieinamumu. Mes pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias klaidas, netikslumus ar praleidimus ir pakeisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, jei bet kokia informacija Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo (įskaitant po to, kai pateikėte užsakymą).
Mes neįsipareigojame atnaujinti, keisti ar paaiškinti informacijos Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje, įskaitant, be apribojimų, kainodaros informaciją, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai. Jokia nurodyta atnaujinimo ar atnaujinimo data, taikoma Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje, neturėtų būti naudojama nurodant, kad visa Informacija, esanti Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje, buvo pakeista ar atnaujinta.


12 SKIRSNIS - DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS
Be kitų draudimų, nustatytų Paslaugų teikimo sąlygose, jums draudžiama naudoti svetainę ar jos turinį: (a) bet kokiais neteisėtais tikslais; b) raginti kitus atlikti ar dalyvauti bet kokiuose neteisėtuose veiksmuose; c) pažeisti bet kokius tarptautinius, federalinius, provincijų ar valstijų reglamentus, taisykles, įstatymus ar vietinius potvarkius; (d) pažeisti ar pažeisti mūsų intelektinės nuosavybės teises ar kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises; e) priekabiauti, prievartauti, įžeidinėti, žaloti, šmeižti, šmeižti, menkinti, bauginti ar diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės kilmės, rasės, amžiaus, tautinės kilmės ar negalios; f) pateikti melagingą ar klaidinančią informaciją; (g) įkelti ar perduoti virusus ar bet kokio kito tipo kenkėjišką kodą, kuris bus arba gali būti naudojamas bet kokiu būdu, kuris turės įtakos Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto funkcionalumui ar veikimui; h) rinkti ar sekti kitų asmenų asmeninę informaciją; (i) šlamštui, sukčiavimui, falmui, pretekstui, vorui, nuskaitymui ar nubraukimui; j) bet kokiais nepadoriais ar amoraliais tikslais; arba (k) trukdyti ar apeiti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto saugos funkcijas. Mes pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi Paslauga ar bet kuria susijusia svetaine dėl bet kurio iš draudžiamų naudojimo būdų pažeidimo.


13 SKIRSNIS - GARANTIJŲ ATSISAKYMAS; ATSAKOMYBĖS APIBRĖŽIMAS
Mes negarantuojame, neatstovaujame ir negarantuojame, kad naudojimasis mūsų paslauga bus nepertraukiamas, savalaikis, saugus ar be klaidų.
Negarantuojame, kad rezultatai, kuriuos galima gauti naudojantis paslauga, bus tikslūs ar patikimi.
Jūs sutinkate, kad laikas nuo laiko mes galime neribotam laikui pašalinti paslaugą arba bet kada atšaukti paslaugą, nepranešę jums apie tai.
Jūs aiškiai sutinkate, kad paslauga naudojatės arba negalite ja naudotis tik savo rizika. Paslauga ir visi per paslaugą jums teikiami produktai ir paslaugos (išskyrus atvejus, kai tai aiškiai nurodome mes) yra "tokie, kokie yra" ir "tokie, kokie yra" jūsų naudojimui, be jokių aiškiai išreikštų ar numanomų pareiškimų, garantijų ar sąlygų, įskaitant visas numanomas garantijas ar sąlygas dėl tinkamumo parduoti, prekinės kokybės, tinkamumo konkrečiam tikslui, ilgaamžiškumo, nuosavybės teisės ir nepažeidžiamumo.
Prime EVA , mūsų direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, filialai, agentai, rangovai, stažuotojai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ar licencijų davėjai jokiu būdu nebus atsakingi už bet kokią žalą, nuostolius, pretenzijas ar bet kokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, baudžiamąją, specialią ar išvestinę žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, prarastą pelną, negautas pajamas, sutaupytas lėšas, prarastus duomenis, pakeitimo išlaidas ar bet kokią kitą panašią žalą, nesvarbu, ar ji būtų pagrįsta sutartimi, deliktu (įskaitant aplaidumą), griežta atsakomybe ar kitaip, kylančių dėl jūsų naudojimosi paslauga ar bet kokiais produktais, įsigytais naudojantis paslauga, arba dėl bet kokių kitų pretenzijų, susijusių su jūsų naudojimusi paslauga ar bet kokiu produktu, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias klaidas ar praleidimus bet kokiame turinyje, arba bet kokius nuostolius ar žalą, patirtus dėl naudojimosi paslauga ar bet kokiu turiniu (ar produktu), paskelbtu, perduotu ar kitaip pateiktu naudojantis paslauga, net jei apie tokią galimybę buvo pranešta. Kadangi kai kuriose valstybėse ar jurisdikcijose neleidžiama netaikyti ar apriboti atsakomybės už netiesioginę ar atsitiktinę žalą, tokiose valstybėse ar jurisdikcijose mūsų atsakomybė turi būti apribota maksimalia įstatymų leidžiama apimtimi.


14 SKIRSNIS - ATLYGINIMAS
Sutinkate atlyginti nuostolius, ginti ir apsaugoti Prime EVA ir mūsų patronuojančiąją įmonę, dukterines įmones, filialus, partnerius, pareigūnus, direktorius, agentus, rangovus, licencijų teikėjus, paslaugų teikėjus, subrangovus, tiekėjus, stažuotojus ir darbuotojus nuo bet kokių pretenzijų ar reikalavimų, įskaitant pagrįstus advokato mokesčius, kuriuos pateikia bet kuri trečioji šalis dėl to, kad pažeidėte šias Paslaugų teikimo sąlygas arba dokumentus, į kuriuos jos įtrauktos nuorodomis, arba dėl to, kad pažeidėte bet kurį įstatymą ar trečiosios šalies teises.

 

15 SKIRSNIS - ATSKIRIAMUMAS
Tuo atveju, jei nustatoma, kad kuri nors šių Paslaugų teikimo sąlygų nuostata yra neteisėta, niekinė ar neįgyvendinama, tokia nuostata vis tiek bus vykdoma tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus, o neįgyvendinama dalis laikoma atskirta nuo šių Paslaugų teikimo sąlygų, toks nustatymas neturi įtakos kitų likusių nuostatų galiojimui ir įgyvendinamumui.


16 SKIRSNIS - NUTRAUKIMAS
Šalių įsipareigojimai ir įsipareigojimai, prisiimti iki sutarties nutraukimo dienos, galioja ir nutraukus šią sutartį visais tikslais.
Šios paslaugų teikimo sąlygos galioja tol, kol jų nenutrauks jūs arba mes. Galite bet kada nutraukti šias paslaugų teikimo sąlygas, pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų Paslaugomis, arba kai nustojate naudotis mūsų svetaine.
Jei mūsų vieninteliu sprendimu jums nepavyks arba mes įtariame, kad nesilaikėte kurios nors šių Paslaugų teikimo sąlygų sąlygos ar nuostatos, mes taip pat galime bet kada nutraukti šią sutartį be išankstinio įspėjimo ir jūs liksite atsakingi už visas mokėtinas sumas iki nutraukimo datos ir imtinai; ir (arba) atitinkamai gali neleisti jums pasiekti mūsų Paslaugų (ar bet kurios jų dalies).


17 SKIRSNIS – VISAS SUSITARIMAS
Tai, kad mes nepasinaudojame ar neįgyvendiname bet kurios šių Paslaugų teikimo sąlygų teisės ar nuostatos, nereiškia, kad atsisakome tokios teisės ar nuostatos.
Šios paslaugų teikimo sąlygos ir bet kokia politika ar veiklos taisyklės, kurias mes paskelbėme šioje svetainėje arba kiek tai susiję su Paslauga, sudaro visą sutartį ir supratimą tarp jūsų ir mūsų bei reglamentuoja jūsų naudojimąsi Paslauga, pakeisdamos bet kokias ankstesnes ar tuo pačiu metu sudarytas sutartis, pranešimus ir pasiūlymus, žodinius ar rašytinius, tarp jūsų ir mūsų (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokiomis ankstesnėmis Paslaugų teikimo sąlygų versijomis).
Bet kokios dviprasmybės aiškinant šias Paslaugų teikimo sąlygas negali būti aiškinamos rengėjos atžvilgiu.


18 SKIRSNIS - REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI
Šios paslaugų teikimo sąlygos ir bet kokios atskiros sutartys, pagal kurias mes teikiame jums Paslaugas, bus reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Lenkijos įstatymus.


19 SKIRSNIS - PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ PAKEITIMAI
Naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją galite bet kada peržiūrėti šiame puslapyje.
Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti, keisti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį, skelbdami atnaujinimus ir pakeitimus savo svetainėje. Jūs esate atsakingi už tai, kad periodiškai patikrintumėte, ar mūsų svetainėje nėra pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis mūsų svetaine ar Paslauga ar prieiga prie jų po to, kai buvo paskelbti bet kokie šių Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimai, reiškia sutikimą su šiais pakeitimais.


20 SKIRSNIS - PASIAIŠKINIMAS IR PRAŠYMŲ DĖL AUTORIŲ TEISIŲ PAŽEIDIMO PRANEŠIMO TVARKA
Jei manote, kad jūsų kūrinys buvo nukopijuotas autorių teisių pažeidimo būdu, pateikite "Evaline" toliau nurodytu adresu toliau nurodytą rašytinę informaciją. Atkreipkite dėmesį, kad ši procedūra yra išimtinai skirta tik pranešti "WeatherTech" apie tai, kad buvo pažeistos jūsų autorių teisės.

Elektroninį arba fizinį asmens, įgalioto veikti autorių teisių savininko vardu, parašą;
Autorių teisių saugomo kūrinio, kurio autorių teisės, jūsų teigimu, buvo pažeistos, aprašymą;
Aprašymą, kur Svetainėje yra medžiaga, kurios autorių teisės, jūsų teigimu, yra pažeistos;
Jūsų adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą;
Jūsų pareiškimas, kad sąžiningai tikite, jog ginčijamo naudojimo neleidžia autorių teisių savininkas, jo atstovas ar įstatymai;
Jūsų pareiškimas, kuriuo, grasindami melagingais priesaika, patvirtinate, kad jūsų pranešime pateikta informacija yra tiksli ir kad esate autorių teisių savininkas arba esate įgalioti veikti autorių teisių savininko vardu.
Visus pranešimus siųskite šiuo adresu:

Evaline Sp. z o. o.
ul. Zamknięta 10/1.6
30-554 KRAKOW, Lenkija

+48732106717

21 SKIRSNIS - SKUNDAI

 1. Skundai gali būti pateikiami remiantis garantija arba garantija, jei ji suteikiama.
 2. Jei Prekėms taikoma garantija, Klientas turi teisę skųstis dėl Prekių, naudodamasis garantijoje numatytomis teisėmis, pateikdamas skundą per Evaline. Tuo atveju, jei Vartotojo teisės pagal garantiją, garantijos teisių įgyvendinimo terminas sustabdomas nuo pranešimo "Evaline" apie defektą dienos. Terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai garantas atsisako vykdyti savo įsipareigojimus pagal garantiją arba kai jų vykdymas tampa neveiksmingas.
 3. Teise naudotis teisėmis pagal garantiją naudojamasi nepriklausomai nuo jokių garantijų suteikiamų teisių. Naudojimasis bet kokiomis teisėmis pagal garantiją neturi įtakos "Evaline" atsakomybei pagal garantiją.
 4. Pretenzijos pagal garantiją gali būti pateikiamos el. paštu adresu: support@evalinegroup.com
 5. Į pateikto garantinio skundo turinį rekomenduojama įtraukti:
  1. vartotojo kontaktiniai duomenys ir užsakymo numeris, kurie padės atsakyti į skundą ir atlikti su juo susijusią korespondenciją,
  2. problemos aprašymas ir Vartotojo identifikavimo duomenys.
 6. Tuo atveju, jei skundas dėl garantijos yra susijęs su Prekėmis, norėdamas išnagrinėti Pardavėjo skundą, vartotojas privalo pristatyti arba išsiųsti nurodytas Prekes Evaline adresu, Evaline sąskaita.
 7. Evaline pripažįsta skundus dėl:
  1. garantiją per 30 dienų nuo pranešimo gavimo dienos,
  2. garantija, jei tokia yra, per garantijos sąlygose nurodytą laikotarpį.
 8. Klientui pateikus pretenziją pagal garantiją, "Evaline" per 30 kalendorinių dienų nuo pretenzijos pateikimo dienos informuos Klientą apie pagal garantiją pateiktos pretenzijos išsprendimą.
 9. "Evaline" elektroniniu paštu informuoja vartotoją apie gauto garantinio skundo nagrinėjimo būdą.
 10. Tuo atveju, jei skundas dėl garantijos yra susijęs su Prekėmis, kurios, pripažinus skundą, yra siunčiamos vartotojui, Evaline pristato arba išsiunčia Prekes Vartotojo adresu.
 11. Lėšos, susijusios su skundu dėl garantijos, bus grąžinamos naudojant originalų mokėjimo būdą, kurį vartotojas naudojo pirkimo metu.
 12. Garantijos įstatymas netaikomas Klientams, kurie nėra Vartotojai.

 

22 SKIRSNIS – NETEISMINIS SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS IR PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMAS

 1. Vartotojas turi turėti galimybę naudoti šias neteismines priemones skundams nagrinėti ir reikalavimams pareikšti:
  1. pateikti prašymą išspręsti ginčą, kylantį iš sudarytos pardavimo sutarties, nuolatiniam taikiam vartotojų teismui, veikiančiam prekybos inspekcijoje, kurio adresą dėl savo jurisdikcijos galima nustatyti Konkurencijos ir vartotojų apsaugos konkurencijos ir vartotojų apsaugos tarnybos interneto svetainėje, tvarkomoje adresu URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
  2. pateikti paraišką pradėti tarpininkavimo procedūrą, kad būtų galima taikiai išspręsti ginčą tarp vartotojo ir Pardavėjo, prekybos inspekcijos provincijos inspektoriui, kurio adresą dėl savo jurisdikcijos galima nustatyti naudojant Konkurencijos ir vartotojų apsaugos tarnybos interneto svetainės svetainę, tvarkomą adresu URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
  3. naudojimasis rajono ar savivaldybės vartotojų ombudsmeno arba socialinės organizacijos, kurios įstatymų nustatytos užduotys apima vartotojų apsaugą, pagalba,
  4. skundo pateikimas per ES internetinę GES platformą, prieinamą adresu URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, pagal 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 524/2013 dėl internetinės vartotojų ginčų sprendimo sistemos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB.
 2. Išsamią informaciją apie neteisminių skundų ir ieškinių nagrinėjimo būdų tvarką, taip pat apie teisės naudotis šiomis procedūromis taisykles galima rasti 1 dalyje išvardytų subjektų biuruose ir interneto svetainėse.
 3. Subjektų ir institucijų, vykdančių užduotis, susijusias su vartotojų ginčų sprendimu neteismine tvarka, sąrašą ir išsamią informaciją šia tema galima rasti Konkurencijos ir vartotojų apsaugos tarnybos interneto svetainėje, kurią galima rasti adresu URL https://www.uokik.gov.pl

 

23 SKIRSNIS - SUTARTIES ATSISAKYMAS

 1. Šio straipsnio nuostatos dėl vartotojų teisės atsisakyti sutarties taikomos fiziniam asmeniui, sudarančiam sutartį, tiesiogiai susijusią su jo verslo veikla, kai iš sutarties turinio matyti, kad jis neturi asmens profesinio pobūdžio, ypač dėl jo verslo veiklos dalyko, pateikiama remiantis Centrinio registro nuostatomis ir informacija apie ekonominę veiklą.
 2. Vartotojas, nenurodydamas jokios priežasties, per 30 dienų gali atsisakyti sutarties, įskaitant pirkimo-pardavimo sutartį, laikydamasis prie Taisyklių pridedamoje instrukcijoje dėl sutarties atsisakymo nurodytų normų.
 3. Teisė atsisakyti sutarties vartotojui nesuteikiama, inter alia, kiek tai susiję su nereklaramentuotų prekių, pagamintų pagal Vartotojo specifikacijas arba atitinkančių jo individualius poreikius, pardavimo sutartimi.
 4. Kitais atvejais Vartotojas gali atsisakyti sutarties, pateikdamas Pardavėjui sutarties atsisakymo pareiškimą. Pareiškimas gali būti surašytas formoje, kurios pavyzdys pridedamas prie reglamentų.
 5. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai Vartotojas atsisakė sutarties, jis privalo grąžinti Prekes Pardavėjui arba perduoti jas Pardavėjo įgaliotam asmeniui. Kad būtų laikomasi termino, pakanka grąžinti Prekes iki jo pabaigos. Ši nuostata netaikoma, jei Pardavėjas pasiūlė pats pasiimti Prekes.
 6. Vartotojas atsako už bet kokį Prekių vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl jų naudojimo, viršijantį tai, kas būtina Prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.
 7. Sutarties atsisakymo atveju laikoma, kad ji nėra sudaryta. Jei Vartotojas pateikė pareiškimą dėl sutarties atsisakymo prieš Pardavėjui priimant jo pasiūlymą, pasiūlymas nustoja būti privalomas.

 

24 SKIRSNIS - BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Didžiosiomis raidėmis rašomų terminų reikšmė yra tokia, kaip paaiškinta skyriuje, kuriame aprašomos taisyklėse vartojamos apibrėžtys.
 2. Pardavėjas neatsako už:
  1. tinkamo Parduotuvės veikimo sutrikimai ir netinkamas Paslaugų teikimas, atsiradęs dėl force majeure, klientų, kurie nėra Vartotojai, atžvilgiu,
  2. tinkamo Parduotuvės veikimo sutrikimai ir netinkamas Paslaugų teikimas klientams, kurie nėra vartotojai, kuriuos sukelia techninės operacijos arba priežastis, priskirtina subjektams, per kuriuos Pardavėjas teikia Paslaugas,
  3. naudą, kurią praranda Klientai, kurie nėra Vartotojai.
 3. Nesant galimybės taikiai išspręsti ginčo tarp Pardavėjo ir Kliento, kuris nėra Vartotojas ar Vartotojas, negyvenantis Lenkijos Respublikos teritorijoje, tokiomis aplinkybėmis, kai tokia galimybė suteikiama pagal jos nacionalinės teisės nuostatas, Pardavėjo registruotai buveinei įsteigiamas kompetentingos jurisdikcijos spręsti teismas.
 4. Klientams, kurie nėra vartotojai, arba vartotojams, kurie negyvena Lenkijos Respublikos teritorijoje, jei tokią galimybę suteikia jų nacionalinės teisės nuostatos, lenkijos Respublikos teisė taikoma kaip taikytina teisė vykdant su Pardavėju sudarytą sutartį ir sprendžiant su ja susijusius ginčus.
 5. Taisyklių ir sąlygų nuostatomis nesiekiama panaikinti ar apriboti Kliento, kuris yra Vartotojas, teisių pagal vietinės bendrosios teisės nuostatas.
 6. Sutartims, sudarytoms su Pardavėju, jei Nuostatai neatitinka vartotojo valstybės bendrosios teisės nuostatų, taikomos šios nuostatos.
 7. Tuo atveju, jei Taisyklių nuostatos pasirodo negaliojančios ar neveiksmingos, ši aplinkybė neturi įtakos likusių Taisyklių nuostatų galiojimui ir veiksmingumui. Vietoj negaliojančių ar neveiksmingų nuostatų bus taikomas standartas, atitinkantis tai, dėl ko šalys susitarė arba dėl ko jos būtų susitarusios, jei būtų įtraukusios tokią nuostatą į Sąlygas.25 SKIRSNIS - REGLAMENTUOSE VARTOJAMOS SĄVOKOS

Darbo dienos yra darbo dienos nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus valstybines šventes.
Pristatymas yra Prekių pristatymo į Kliento nurodytą paskirties vietą procesas, atliekamas per Vežėją.
Klientas yra fizinis asmuo, su sąlyga, kad jis turi visišką teisnumą arba ribotą teisnumą bendrai taikomų įstatymų reglamentuojamais atvejais arba su sąlyga, kad jis turi įstatyminio atstovo sutikimą, taip pat juridinis asmuo arba organizacinis vienetas, neturintis juridinio asmens statuso, kuriam visuotinai taikoma teisė suteikia veiksnumą, kuris sudaro sutartį su Pardavėju dėl Paslaugų teikimo.
Kliento paskyra yra skydelis, leidžiantis valdyti kliento užsakymus parduotuvėje, atsižvelgiant į registraciją ir prisijungimą. Vartotojas yra Klientas, kuris yra fizinis asmuo ir sudaro sutartį tikslu, tiesiogiai nesusijusiu su jo verslu ar profesine veikla.
Pirkinių krepšelis yra Parduotuvės funkcionalumas, leidžiantis Klientui įvykdyti Prekių užsakymus.
Vežėjas yra subjektas, teikiantis Prekių pristatymo paslaugas bendradarbiaudamas su Pardavėju.
Taisyklės yra šios sutarties sąlygos, kurių objektas yra Pardavėjo paslaugų teikimas Klientams elektroniniu būdu per Parduotuvę.
Parduotuvė yra internetinė parduotuvė, kurią valdo Pardavėjas.
Pardavėjas yra "Evaline", kurio registruotas adresas Varšuvoje (02-306) adresu ul. Zamknieta 10/1.6, 30-554, Krokuva, Lenkija įrašyta į Nacionalinio teismų registro verslininkų registrą KRS numeriu: 0000925734, NIP: 6793224707 ir REGON: 520133721, kuri yra paslaugų teikėja, administratorė ir parduotuvės savininkė. Su Pardavėju galima susisiekti el. pašto adresu: info@evalinegroup.com
Pardavimas yra Pardavėjo Pirkėjui teikiama Prekių pardavimo paslauga, kurios objektas yra Pardavėjo įsipareigojimas perduoti Prekių nuosavybę Pirkėjui ir jų išleidimas, taip pat Pirkėjo pareiga paimti Prekes ir sumokėti Pardavėjui nurodytą kainą. Prekės yra dalykas, kurį Parduotuvės teritorijoje pateikia Pardavėjas pardavimui.
Paslauga yra paslauga, kurią Pardavėjas teikia Klientui, remdamasis sutartimi, sudaryta tarp šalių per Parduotuvę. Sutarties sudarymas atliekamas pagal organizuotą sutarties sudarymo sistemą nuotoliniu būdu, tuo pačiu metu fiziškai nedalyvaujant šalims.

 

26 SKIRSNIS - KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Klausimai apie paslaugų teikimo sąlygas mums turėtų būti siunčiami support@EvalineGroup.com

Teisinis pavadinimas: Evaline Sp. z o. o.
Telefono numeris: +48732106717
El. paštas: support@evalinegroup.com
Fizinis adresas: Evaline, ul. Zamknięta 10/1.6, 30-554 KRAKOW, Lenkija
PVM mokėtojo kodas: PL6793224707
KRS: 0000925734
NIP: 6793224707
REGON: 520133721


27 SKIRSNIS - INFORMACIJA APIE NAUDOJIMĄSI ŠIA TEISE

PANAIKINIMO

INSTRUKCIJOS DĖL TEISĖS ATSISAKYTI NUOSTATOS
Šiose instrukcijose dėl vartotojų teisės atsisakyti sutarties nuostatos taikomos fiziniam asmeniui, kuris sudaro sutartį, tiesiogiai susijusią su jo verslo veikla, kai iš sutarties turinio aišku, kad ji nėra to asmens profesinio pobūdžio, visų pirma dėl jo verslo veiklos dalyko, pateikto remiantis Centrinio registro ir informacijos apie verslo
veiklą nuostatomis.
Būdamas vartotojas, turite teisę per 30 dienų atsisakyti mūsų Parduotuvėje sudarytos sutarties nenurodydamas priežasties, atsižvelgiant į skyriuje "Teisės atsisakyti sutarties netaikymas" nurodytus atvejus. Sutarties atsisakymo terminas baigiasi praėjus 30 dienų nuo datos:

 1. kurioje jūs perėmėte daiktą arba kuriame daiktą perėmė trečioji šalis, išskyrus vežėją ir kurią nurodėte jūs, perėmėte daiktą - sutarties, įpareigojančios jus perduoti daikto nuosavybę, atveju (pvz., pardavimo sutartis, pristatymo sutartis arba sutartis dėl darbo, kuris yra kilnojamasis daiktas),
 2. sutarties sudarymas - paslaugų sutarčių atveju.

Norint laikytis sutarties atsisakymo termino, pakanka, kad informaciją apie pasinaudojimą teise atsisakyti sutarties atsiųstumėte iki sutarties atsisakymo termino pabaigos.
Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, turite mus informuoti: Evaline Sp Zoo, ul. Zamknieta 10/1.6, 30-554, Krokuva, Lenkija, el. paštas: support@evalinegroup.com, apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties nedviprasmišku pareiškimu (pavyzdžiui, laišku, išsiųstu paštu arba e. paštu).
Atsisakydami sutarties, galite naudoti pavyzdinę sutarties atsisakymo formą, tačiau tai nėra privaloma. Pavyzdinė forma pridedama prie elektroninių paslaugų teikimo sąlygų Parduotuvėje.

Sutarties atsisakymo pasekmės
Sutarties atsisakymo atveju mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai būsime informuoti apie jūsų sprendimą pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties, grąžinsime jums visus iš jūsų gautus mokėjimus, įskaitant prekių pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsiradusias dėl to, kad pasirinkote kitokį nei pigiausias mūsų siūlomas įprastas pristatymo būdas).
Mes grąžinsime jūsų mokėjimą naudodami tą pačią mokėjimo priemonę, kurią naudojote pradiniame sandoryje, nebent aiškiai susitarėte kitaip; bet kuriuo atveju jums nereikės mokėti jokių su grąžinimu susijusių mokesčių. Mes galime sulaikyti grąžinimą, kol gausime prekę arba kol pateiksite mums grąžinimo įrodymą, priklausomai nuo to, kuris įvykis įvyks anksčiau.
Jei gavote prekę, susijusią su sutartimi, atsiųskite arba perduokite mums prekę adresu Evaline Sp Zoo, ul. Zamknieta 10/1.6, 30-554, Krokuva, Lenkija, nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai mus informavote apie sutarties atsisakymą. Šis terminas bus laikomas nepraleistu, jei prekę išsiųsite atgal nepasibaigus 30 dienų laikotarpiui.
Informuojame, kad turėsite apmokėti tiesiogines prekės grąžinimo išlaidas. Numatoma, kad šių išlaidų suma bus ne didesnė kaip apie 25,00 PLN.
Jūs atsakote tik už daikto vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl to, kad daiktą naudojote kitaip, nei buvo būtina daikto pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

TEISĖS ATSISAKYTI SUTARTIES NETAIKYMAS
Teisė atsisakyti ne prekybai skirtose patalpose sudarytos ar nuotolinės prekybos sutarties netaikoma vartotojams sutarčių, pagal kurias vykdymo objektas yra neperrašyta prekė, pagaminta pagal vartotojo specifikacijas arba skirta jo individualiems poreikiams patenkinti, atžvilgiu.

Pavyzdinė sutarties nutraukimo forma
(šią formą reikia užpildyti ir grąžinti tik tuo atveju, jei norite nutraukti sutartį)
Adresatas: Evaline Sp Zoo, ul. Zamknieta 10/1.6, 30-554, Krokuva, Lenkija | support@evalinegroup.com.
Aš/Mes(*) informuoju(*) apie savo atsisakymą nuo šių daiktų(*)/paslaugų(*) pirkimo-pardavimo sutarties:
Sutarties(*)/priėmimo(*) data:
Vardas ir pavardė:
Adresas:
Antraštė:
(tik jei forma siunčiama popierine forma)
Data:
(*) Nebūtina išbraukti.

PRAŠYMO FORMA
(Šią formą galima užpildyti ir grąžinti, jei norite pateikti garantinį reikalavimą) Adresatas: Evaline Sp Zoo, ul. Zamknieta 10/1.6, 30-554, Krokuva, Lenkija
Kliento vardas arba pavardė:
Kliento adresas:
Kliento telefono Nr:
Kliento el. pašto adresas (pažymėti "X"):
Kaip kontaktinę informaciją, kuri bus naudojama atsakant į skundą ir vykdant su juo susijusį susirašinėjimą, nurodykite

Skundas susijęs su (pažymėkite "X"):
___ prekių ___ dienos pirkimo-pardavimo sutartimi:
___ kitos paslaugos teikimo sutartimi:
___ kita:
Skundo priežasties nustatymo data:
Problemos aprašymas:
Prašymas pateikti pretenziją (pažymėti "X"):

___ Prekių ar paslaugų defekto pašalinimas
___ Prekių pakeitimas prekėmis be defektų
___Prekių kainos sumažinimas
___ Prekių atsisakymas
Pardavėjas informuoja, kad:
Prekėms gali būti taikoma gamintojo ar platintojo garantija. Tokiu atveju Pirkėjas turi teisę pareikšti pretenzijas dėl prekių, naudodamasis garantijos teisėmis, pateikdamas pretenziją garantui. Pateikti skundą garantui galima per Pardavėją arba tiesiogiai garantui. Pirkėjas gali pasinaudoti garantijos teisėmis dėl fizinių prekių trūkumų nepriklausomai nuo teisių pagal bet kokią garantiją.
Pateikėjo parašas: